Vinařství
Válkovi

Děláme víno s láskou podpořenou nesmírnou chutí tvořit.

Celková rozloha vinic
3,5 ha
Celková roční produkce vína
- hl
Založeno
2019

charakteristika vinaŘství

Mladé rodinné Vinařství Válkovi vzešlo nikoliv z generačních tradic vinařů, jak tomu tak většinou bývá. Do široké obce vinařů jsme si tak dovolili vkročit s pouhou ryzí láskou k vínu podpořenou nesmírnou chutí tvořit nejenom kvalitní mok, ale i další hodnoty. Naše první víno jsme ochutnali na konci roku 2019. Vinařství Válkovi obhospodařuje vinice ve viniční trati Turbovická, která se nachází před Mělníkem, při příjezdu od Prahy a to převážně na jihozápadním svahu od řeky Labe. Mírné klima a půda založená na málo skeletovitých pararendzinách a vápnito-jílovitých pískovcích zaručuje vínu ve skleničce jeho kulatost a jemnost, se zachováním ovocného charakteru.

technologie VýROBY VíNA

-

ZPŮSOB PĚSTOVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ VINOHRADU

Obdělávání vinic respektuje podmínky integrované produkce, kdy se používání hnojiv a chemických přípravků řídí přesně specifikovanými pravidly, která minimalizují jejich vliv na životní prostředí. Sběr hroznů probíhá výhradně ručně.

pěstované odrůdy

 • — Tramín červený
  -
 • — Muškát moravský
  -
 • — Kerner
  -
 • — Ryzlink rýnský
  -
 • — Rulandské modré
  -
 • — Modrý Portugal
  -
 • — Zweigeltrebe
  -

výčet vín

 • -

Kontakty

Majitel: Ing. Pavel Válek
Sklepmistr: Ing. Pavel Válek